dilluns, 8 d’octubre de 2007

Helena a Egipte

Hilda Doolittle, Helena en Egipto. Traducció d'Alfredo Martínez, Tarragona, Ediciones Igitur, 2007, 365 pàgs. (Poema èpic, de 1952, sobre la base d'un poema d'Estesícor on l'autora compon una oda lírica y hermètica dedicada a Helena de Troia en tant que símbol de la fusió de Grècia i Egipte).

dimecres, 27 de juny de 2007

Dones a Pompeia

Linda Fierz-David, La villa de los misterios de Pompeya. Pròleg d'Enrique Galán Santamaría. Traducció d'Ana Becciu, Girona, Edicions Atalanta, 2007, 268 pàgs. (Una interpretació dels frescos de la Vila dels Misteris entesa com una iniciació per a dones en els ritus de Bacus i Ariadna. Una lectura complementària pot ser: Paul Veyne, François Lissarrague i Françoise Frontisi-Ducroux, Los misterios del gineceo, Madrid, Ediciones Akal, 2003, 336 pàgs.)

Nova traducció de Ritsos

Yannis Ritsos, Fedra. Traducció castellana de Selma Ancira, Barcelona, El Acantilado 145, 2007, 88 pàgines.

dimecres, 25 d’abril de 2007

Nova traducció de Safo

Safo, Poesías. Traducción de Juan Manuel Macías, Barcelona, DVD Ediciones, 2007: edició bilingüe amb la traducció del nou poema descobert l'any 2004 sobre un papir egipci i amb un estudi sobre la recepció de la poetessa a les lletres espanyoles.

dilluns, 16 d’abril de 2007

Iannis Ritsos en català i amb veu de dona

Acaba de publicar-se: Iannis Ritsos, Tres poemes dramàtics. Traducció de Joan Casas, Berga, Edicions de L'Albí, 2007. Traducció al català de tres poemes de Ritsos amb veu de dona: Ismene, Crisòtemis i Helena.

Caràcters femenins a l'Odissea


"Caràcters femenins a l'Odissea".
Conferència a càrrec de Francesc Casadesús, professor titular de filosofia grega, Universitat de les Illes Balears.

En el marc del cicle de conferències al CaixaForum de Barcelona: "A l'entorn d'Homer: La Ilíada i l'Odissea", del 30 de maig al 7 de juliol.

20/06/2007
Hora: 19:30 h.
Lloc: CaixaForum
Adreça: Av. Marquès de Comillas, 6-8
Localitat: BARCELONA