dilluns, 8 d’octubre de 2007

Helena a Egipte

Hilda Doolittle, Helena en Egipto. Traducció d'Alfredo Martínez, Tarragona, Ediciones Igitur, 2007, 365 pàgs. (Poema èpic, de 1952, sobre la base d'un poema d'Estesícor on l'autora compon una oda lírica y hermètica dedicada a Helena de Troia en tant que símbol de la fusió de Grècia i Egipte).