dimecres, 27 de juny de 2007

Dones a Pompeia

Linda Fierz-David, La villa de los misterios de Pompeya. Pròleg d'Enrique Galán Santamaría. Traducció d'Ana Becciu, Girona, Edicions Atalanta, 2007, 268 pàgs. (Una interpretació dels frescos de la Vila dels Misteris entesa com una iniciació per a dones en els ritus de Bacus i Ariadna. Una lectura complementària pot ser: Paul Veyne, François Lissarrague i Françoise Frontisi-Ducroux, Los misterios del gineceo, Madrid, Ediciones Akal, 2003, 336 pàgs.)

Nova traducció de Ritsos

Yannis Ritsos, Fedra. Traducció castellana de Selma Ancira, Barcelona, El Acantilado 145, 2007, 88 pàgines.